Dyplom dla Aleksandry Markiewicz

za zajęcie I miejsca w kategorii Najpopularniejszy lekarz w Koszalinie i powiecie koszalińskim w Plebiscycie Hipokrates 2017