Drogi pacjencie

Dla Twojej wygody stworzyliśmy system wystawiania recept on-line. Do skorzystania z takiej formy upoważnieni są wszyscy, którzy zażywają leki z powodu schorzeń przewlekłych, dawkowanie jest im znane a ich wypisanie bez wizyty u lekarza jest uzasadnione niepogorszonym, stabilnym stanem zdrowia oraz nie zaszły okoliczności uzasadniające konieczność wizyty u lekarza.

Recepty zostaną rozesłane na wskazany numer telefonu w postaci kodu recepty w przeciągu jednego/dwóch dni roboczych, między godziną 13:00 a 18:00, który następnie należy podać w dowolnej aptece. Wydruk papierowy recepty nie jest potrzebny.

Zapraszamy!