Rejestracja:tel.: (94) 346 33 63tel. kom: 694 447 434 e-mail: sanatus.gs@gmail.com

Medycyna Pracy

UWAGA – Tylko u nas wyrobisz książeczkę sanitarno – epidemiologiczną bez kolejek!
Osobna rejestracja dla pacjentów medycyny pracy!
  • Zgodnie z Kodeksem Pracy, oraz Ustawą o Medycynie Pracy każdy pracownik musi poddawać się profilaktycznym, okresowym badaniom lekarskim i to zarówno przed rozpoczęciem pracy, jak i w trakcje jej trwania. W każdym momencie swojej pracy musi on posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierczające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na swoim stanowisku.
  • Pracodawca zobowiązany jest do posiadania umowy z placówką medyczną świadczącą usługi w zakresie opieki profilaktycznej pracowników
  • Dla dużych firm infywidualna negocjacja cen

Badania wstępne – dotyczą nowych pracowników przed podjęciem pracy, pracowników po zmianie stanowiska pracy, zmiany charakteru stanowiska pracy – pojawienia się nowych narażeń.

Badania okresowe – dotyczą osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badania kontrolne – dotyczą każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy. Na skierowaniu powinien istnieć dopisek z informacją – data ważności badań okresowych oraz zaświadczenie o zakończeniu leczenia.

Badania na prawo jazdy – badania lekarskie dla kandydatów na kierowców oraz osób starających się o przedłużenie prawa jazdy.

Badanie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych, oraz wyższych – wszystkich kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy. Badanie jest wykonywane na podstawie skierowania ze szkoły ponadpodstawowej/wyższej, z danymi szkoły i określeniem kierunku oraz czynników szkodliwych.

Badania osób pracujących w narażeniu na pole elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące.

Badania osób pracujących na wys. do 3 m i pow. 3 m.

Badanie do pracy w transporcie drogowym – badania mogą być wykonywane na podstawie skierowania od pracodawcy lub na wniosek własny kierowcy, od kierowców przed wydaniem orzeczenia wymaga się aktualnych psychotestów

Badanie dla operatorów – wózków widłowych, suwnic, żurawi.

Badanie dla kandydatów na stanowiska kierownicze.

Badania marynarzy – do pracy na morzu.

Badania sanitarno-epidemiologiczne – do wykonania tych badań wymagana jest książeczka sanitarno-epidemiologiczna i wyniki posiewów. Badania mogą być wykonywane na podstawie skierowania lub na wniosek własny.

Badania psychotechniczne.

Nasza placówka wykonuje takie badania diagnostyczne jak:

– badanie spirometryczne

– badanie audiometryczne

– badanie EKG z opisem

– próby wysiłkowe

Próba wysiłkowa, zwana też testem wysiłkowym, umożliwia monitorowanie pracy serca podczas intensywnego wysiłku. Zalecana jest w przypadku podejrzenia istnienia choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca , niewydolności oraz do oceny kondycji serca po zawale. Próba wysiłkowa (test wysiłkowy) stanowi bardzo cenne badanie w profilaktyce chorób serca. Bardzo często zdarza się tak, że choroba rozwija się w ukryciu, nie dając żadnych objawów i jej symptomy zauważamy dopiero gdy serce poddamy intensywnemu wysiłkowi.
EKG wysiłkowe wykonuje się także u sportowców, pilotów i osób, których praca wymaga dużego wysiłku lub nieprzeciętnej kondycji fizycznej. Badanie wysiłkowe EKG może być wykonane po skierowaniu przez lekarza.