Medycyna Pracy

Kodeks Pracy precyzuje, że wszystkie badania lekarskie do pracy odbywają się w czasie pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia), a pracodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dojazdu pracownika do placówki medycznej, w której wykonywane są badania, dlatego tak ważny jest wybór poradni medycznej usytuowanej w dogodnej lokalizacji, gwarantującej szybkie terminy wykonywanych badań, oraz niskie ceny. Wszystkie te cechy spełnia Poradnia Medycyny Pracy SANATUS.

Nowoczesna Poradnia Medycyny Pracy

Tylko u nas wyrobisz książeczkę sanitarno – epidemiologiczną bez kolejek!

Zgodnie z Kodeksem Pracy, oraz Ustawą o Medycynie Pracy każdy pracownik musi poddawać się profilaktycznym, okresowym badaniom lekarskim i to zarówno przed rozpoczęciem pracy, jak i w trakcje jej trwania. W każdym momencie swojej pracy musi on posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na swoim stanowisku.

  • Pracodawca zobowiązany jest do posiadania umowy z placówką medyczną świadczącą usługi w zakresie opieki profilaktycznej pracowników
  • Dla dużych firm indywidualna negocjacja cen

Dotyczą nowych pracowników przed podjęciem pracy, pracowników po zmianie stanowiska pracy, zmiany charakteru stanowiska pracy – pojawienia się nowych narażeń.

Dotyczą osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Dotyczą każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy. Na skierowaniu powinien istnieć dopisek z informacją – data ważności badań okresowych oraz zaświadczenie o zakończeniu leczenia.

Badania lekarskie dla kandydatów na kierowców oraz osób starających się o przedłużenie prawa jazdy.

Wszystkich kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy. Badanie jest wykonywane na podstawie skierowania ze szkoły ponadpodstawowej/wyższej, z danymi szkoły i określeniem kierunku oraz czynników szkodliwych.

Badania mogą być wykonywane na podstawie skierowania od pracodawcy lub na wniosek własny kierowcy, od kierowców przed wydaniem orzeczenia wymaga się aktualnych psychotestów.

Do wykonania tych badań wymagana jest książeczka sanitarno-epidemiologiczna i wyniki posiewów. Badania mogą być wykonywane na podstawie skierowania lub na wniosek własny.

Nasza placówka wykonuje takie badania diagnostyczne jak:

– badanie spirometryczne

– badanie audiometryczne

– badanie EKG z opisem

– próby wysiłkowe

Próba wysiłkowa, zwana też testem wysiłkowym, umożliwia monitorowanie pracy serca podczas intensywnego wysiłku. Zalecana jest w przypadku podejrzenia istnienia choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca , niewydolności oraz do oceny kondycji serca po zawale. Próba wysiłkowa (test wysiłkowy) stanowi bardzo cenne badanie w profilaktyce chorób serca. Bardzo często zdarza się tak, że choroba rozwija się w ukryciu, nie dając żadnych objawów i jej symptomy zauważamy dopiero gdy serce poddamy intensywnemu wysiłkowi.
EKG wysiłkowe wykonuje się także u sportowców, pilotów i osób, których praca wymaga dużego wysiłku lub nieprzeciętnej kondycji fizycznej. Badanie wysiłkowe EKG może być wykonane po skierowaniu przez lekarza.