za zajęcie I miejsca w kategorii „Lekarz Roku 2012” w Plebiscycie Hipokrates 2012