Kodeks Pracy precyzuje, że wszystkie badania lekarskie do pracy odbywają się w czasie pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia), a pracodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dojazdu pracownika do placówki medycznej, w której wykonywane są badania, dlatego tak ważny jest wybór poradni medycznej usytuowanej w dogodnej lokalizacji, gwarantującej szybkie terminy wykonywanych badań, oraz niskie ceny. Wszystkie te cechy spełnia Poradnia Medycyny Pracy SANATUS.

  Badania profilaktyczne:

 • wstępne

 • okresowe

 • kontrolne

  Godziny otwarcia:

 • poniedziałek:
  7:30 - 18:00
 • wtorek:
  7:30 - 18:00
 • środa:
  7:30 - 18:00
 • czwartek:
  7:30 - 18:00
 • piątek:
  7:30 - 18:00

  Dodatkowe badania:

 • do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • dla marynarzy, do pracy na morzu
 • na prawo jazdy
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • orzeczenia do pracy w transporcie drogowym
 • dla osób ubiegających się, oraz posiadających pozwolenie na broń
 • dla sędziów
 • dla prokuratorów
 • dla komorników
 • dla ławników sądowych
 • dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych, oraz wyższych
 • dla kandydatów na stanowiska kierownicze

Zgodnie z Kodeksem Pracy, oraz Ustawą o Medycynie Pracy każdy pracownik musi poddawać się profilaktycznym, okresowym badaniom lekarskim i to zarówno przed rozpoczęciem pracy, jak i w trakcje jej trwania. W każdym momencie swojej pracy musi on posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierczające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na swoim stanowisku.

 • Pracodawca zobowiązany jest do posiadania umowy z placówką medyczną świadczącą usługi w zakresie opieki profilaktycznej pracowników
 • Dla dużych firm infywidualna negocjacja cen

  Cennik:

  Poradnia medycyny pracy
  Badania profilaktyczne
 • Lp.
 • Rodzaj usługi
 • Cena
 • 1.
 • Konsultacja lekarza medycyny pracy, badanie wstępne, okresowe, kontrolne
 • 38.00 zł
 • 2.
 • Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • 30.00 zł
 • Konsultacje specjalistyczne
 • Lp.
 • Rodzaj usługi
 • Cena
 • 1.
 • Porada, konsultacja okulistyczna (bez doboru szkieł)
 • 30.00 zł
 • 2.
 • Porada, konsultacja laryngologiczna
 • 30.00 zł
 • 3.
 • Porada, konsultacja neurologiczna
 • 30.00 zł
 • Pracownia RTG
 • Lp.
 • Rodzaj zdjęcia
 • Ilość projekcji
 • Cena
 • 1.
 • Zdjęcie klatki piersiowej PA I rzut
 • 1
 • 28.00 zł
 • Usługi diagnostyczne laboratorium
 • Lp.
 • Rodzaj badania
 • Cena
 • 1.
 • Morfologia krwi z rozmazem, płytki
 • 5.00 zł
 • 2.
 • Odczyn Biernackiego OB
 • 3.00 zł
 • 3.
 • Choresterol całkowity
 • 4.00 zł
 • 4.
 • Glukoza
 • 4.00 zł
 • 5.
 • Mocz badanie ogólne
 • 4.50 zł
 • Pozostałe badania diagnostyczne
  EKG
 • Lp.
 • Rodzaj badania
 • Cena
 • 1.
 • Badanie EKG
 • 12.00 zł